TAŃCE 

 WARSZTATY METODYCZNE DLA UCZNIÓW

 I NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 
Uwaga!!! 

Uprzejmie informujemy, że z powodów technicznych zmieniamy termin sobotniego spotkania zajęć tanecznych zamiast 18 kwietnia 2009 r. spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2009 r.

godz. 17.00 - wykład: choreografia c.d, hip-hop technika tańca,
godz. 19.00 – zajęcia praktyczne – taniec hip-hop, próby tworzenia choreografii.
Za utrudnienia przepraszamy.  
 

W dniu 21.03.2009 w ZSO nr 8 w Łodzi, odbyły się drugie warsztaty z całego cyklu zajęć związanych z poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu tańców noweczesnych i towarzyskich. W pierwszej części warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami tworzenia choreografii, a następnie poznawali kroki i układy taneczne electric-boogie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadził p. Bogusław Miklaszewski. W spotkaniu brało udział 41 osób.  

 

W dniu 21.02.2009 w ZSO nr 8 w Łodzi, odbyły się pierwsze warsztaty z całego cyklu zajęć związanych z poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu tańców noweczesnych i towarzyskich. W pierwszej części warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami sędziowania tańców, a następnie pod kierunkiem sędziego p. Joanny Praskiej - Kruszyńskiej praktycznie oceniali obejrzane układy taneczne. W drugiej części zajęć nauczyciele pod kierunkiem instruktora p. Kingi Godlewskiej poznawali kroki i układy taneczne samby. W spotkaniu brało udział 36 osób.

 

Przypominamy, że dnia 21 marca 2009 r. o godz. 17.00 rozpoczynają się kolejne zajęcia z tańców dla nauczycieli. Zaczynamy wykładem dotyczącym zasad tworzenia choreografii układów, a później zajęcia z electric-boogie. Zajęcia poprowadzi p. Bogusław Miklaszewski – wicemistrz świata, sędzia Polskiej Federacji Tańca, instruktor tańca.

 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do nauczycieli, abyście Państwo zapoznali się z poprawionym harmonogram zajęć dla dzieci i przypomnieli swoim uczniom, że mają super okazję do nauki kroków tanecznych i doskonalenia tańca. 

 
Zobacz zaktualizowany harmonogram warsztatów! 
Zapraszamy do obejrzenie zdjęć z warsztatów 
 

W ramach realizacji projektu edukacyjnego: Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej zapraszamy uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego do udziału warsztatach tanecznych. Dzięki uprzejmości Jolanty Sieradzkiej – kierownika Świetlicy Osiedlowej „Czarne Stopy” z Ogniska TKKF „Sprawność” pragniemy  zaprosić na zajęcia taneczne z takich tańców jak:  cha - cha, jazz, hip – hop, salsa, samba, elektro – boogie, disco. Koordynatorem warsztatów z ramienia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest Teresa Libiszewska-Gozdan  wraz z nauczycielami wychowania fizycznego Jolantą Spyrą (ZSO nr 8) i Wojciechem Ulatowskim (XII LO). Warsztaty będą prowadzone przez instruktorów współpracujących z zespołem tańca "Czarne Stopy": Martę Durdeń, Kingę Kozińską, Kamilę Marczuk, Piotra Sieradzkiego, Bogusława Miklaszewskiego. Dominika Radczaka, Bartosza Kwiatkowskiego, Joannę Jagiełło i Annę Głowacką. Zajęcia dla nauczycieli wychowania fizycznego z zakresu przepisów i oceny tańca poprowadzą: Joanna Praska - Kruszyńska sędzia międzynarodowy International Federations of Modern Dance Sport i Polskiego Związku Tańca Sportowego, oraz Piotr Sieradzki sędzia Polskiej Federacji Tańca. 

Warsztaty odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3. Prosimy o przynoszenie strojów do tańca oraz obuwia na zmiane.

Opłata za warsztaty wynosi 10 zł (za każde zajęcia). 

Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy potwierdzą swój udział poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i prześlą ją faksem (042) 678 10 85 lub listownie na adres ŁCDNiKP do dnia 13.02. 2009 płacą za zajęcia 5 zł. (zgodnie z Szybką informacją nr 199)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 672 32 52 (Świetlica Osiedlowa „Czarne Stopy”)

Prosimy o przekazanie informacji o warsztatach uczniom i jednocześnie serdecznie zapraszamy nauczycieli do czynnego udziału w zajęciach. 

Harmonogram zajęć.

 Aktualny harmonogram warsztatów! 

Dodatkowe (bezpłatne) warsztaty Hip-hop

ZSO nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3

04.01.09 13.00-14.00 SP kl. I-III Dominik Radczak 
 14.00-15.00 SP kl. IV-VI Dominik Radczak 
 15.00-16.00 
GIM kl. I-III
LO ZSP kl.I-III  
Dominik Radczak 
 
 
 
 
08.02.09 13.00-14.00 SP kl. I-III Bartosz Kwiatkowski 
 14.00-15.00 SP kl. IV-VI Bartosz Kwiatkowski 
 15.00-16.00 
GIM kl. I-III
LO ZSP kl.I-III 
Bartosz Kwiatkowski 
 
 
 
 
01.03.09 13.00-14.00 SP kl. I-III Piotr Sieradzki 
 14.00-15.00 SP kl. IV-VI Piotr Sieradzki  
 15.00-16.00 
GIM kl. I-III
LO ZSP kl.I-III 
Piotr Sieradzki  
 
 
 
 
05.04.09 13.00-14.00SP kl. I-III Joanna Jagiełło 
 14.00-15.00 SP kl. IV-VI Joanna Jagiełło  
 15.00-16.00 
GIM kl. I-III
LO ZSP kl.I-III 
Joanna Jagiełło  
 
 
 
 
10.05.09 13.00-14.00  SP kl. I-III Anna Głowacka 
 14.00-15.00 SP kl. IV-VI Anna Głowacka 
 15.00-16.00 
GIM kl. I-III
LO ZSP kl.I-III 
Anna Głowacka 
    

 

Prosz? czeka? ?aduje dane...