Programy nauczania

zgodne z nową podstawą programową

dla  szkół ponadgimnazjalnych różnego typu. 

Polecamy najnowszy Program nauczania "Umieć - Wiedzieć - Chcieć" - poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych – IV Etap Edukacji autorstwa Teresy Libiszewskiej-Gozdan, Wojciecha Ulatowskiego i Renaty Kunikowskiej.

W poradniku znajdziecie:

Opinie o programie:

Program Nauczania z wychowania fizycznego „Umieć - wiedzieć – chcieć” dla IV etapu edukacyjnego autorstwa Teresy Libiszewskiej –Gozdan, Wojciecha Ulatowskiego i Renaty Kunikowskiej jest programem opartym o podstawę programową zgodną z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730).

Program nauczania „Umieć - wiedzieć – chcieć” jest spójny z podstawą programową i zawiera: szczegółowe cele edukacyjne, treści nauczania, procedury osiągania celów oraz opis założonych osiągnięć uczniów i propozycje ich oceny.

Materiał nauczania, zgodnie z podstawą programową został podzielony na sześć modułów i daje odpowiedź na pytanie co uczeń: umie, wie i chce.

W programie zawarto propozycje tematyki zajęć  z różnych działów programowych z uwzględnieniem obszarów i wymagań nowej podstawy programowej. Przedstawiono przykładowe zasady oceniania, oraz  propozycje scenariuszy zajęć z edukacji zdrowotnej.

Zaproponowany program nie ogranicza nauczyciela w dokonywaniu zmian i poprawek w tematyce lekcji. Program jest uniwersalny i umożliwia tworzenie własnych dokumentów pracy dostosowanych do potrzeb, możliwości i zainteresowań  uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz możliwości bazowych  danej placówki oraz potencjału nauczyciela.

Program pod względem merytorycznym w pełni realizuje treści  zawarte w Nowej Podstawie  Programowej dla IV etapu kształcenia. W związku z czym program opiniuję pozytywnie.

Krystyna Solarz – doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego


Powyższy program pod względem merytorycznymi edukacyjnym w pełni realizuje zalecane treści programowe zawarte w Nowej Podstawie Programowej dla IV etapu kształcenia.

Uwzględnia ponadto potrzeby i możliwości uczniów, dla których ww. program jest przeznaczony. W szczególności warunki bazowe, szkoły, kadrę i specyfikę.

Maciej Matczak – doradca metodyczny, nauczyciel Wychowania Fizycznego


 

Program można zakupić w:

Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

osobiście: od poniedziałku do piątku w godz. 10 - 14

lub 

poprzez dokonanie przelewu na konto ŁCDNiKP

52 1560 0013 2026 0040 3869 0005

(w treści należy podać tytuł programu oraz dokładny adres dostarczenia przesyłki. Jeżeli faktura ma być wystawiona na innego płatnika dane proszę podać również w treści przelewu)

Cena poradnika: 13 zł

koszt przesyłki: 6 zł

 

  

 

Prosz? czeka? ?aduje dane...