Szkolny Festiwal Siatkówki Plażowej
Memoriał im. Pawła Gozdana

XIV Ogólnopolski Turniej

Nauczycieli Wychowania Fizycznego

XII Turniej Mikstów Łódzkich Szkół Ponadgimnazjalnych 

 Łódź  7-9 czerwca 2019

 

Ruszyły zapisy do Szkolnego Festiwalu Siatkówki Plażowej Memoriału im. Pawła Gozdana, w ramach którego rozegrany zostanie XIV Ogólnopolski Turniej Nauczycieli Wychowania Fizycznego oraz XII Turniej Mikstów Łódzkich Szkół Ponadgimnazjalnych.

Głównym sponsorem zawodów jest tak w jak w latach ubiegłych Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. 

 

Regulamin

Cele turnieju:

 • popularyzacja nowej formy rozgrywek siatkówki plażowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • popularyzacja aktywności ruchowej oraz  siatkówki plażowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli wychowania fizycznego
 • integracja środowiska nauczycieli wychowania fizycznego

Termin i miejsce:

 • Uczniowie – 7 czerwca 2019 (piątek) – Początek rozgrywek 08.30. Boiska Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3 (okolice Górki Widzewskiej)
 • Nauczyciele – 8-9 czerwca 2019 – (sobota/niedziela). Początek rozgrywek 08.15. Boiska Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3 (okolice Górki Widzewskiej)

Uczestnicy:

Uczniowie:

 • W zawodach mogą startować uczniowie jednej szkoły (szczególnie zapraszamy maturzystów) – zawodnik + zawodniczka (bez względu na rok urodzenia), którzy w sezonie 2018/2019 nie byli zgłoszeni do rozgrywek w ŁZPS (PZPS) w żadnej kategorii. UWAGA! Obowiązuje wyłącznie powyższy przepis dotyczący udziału zawodników zgłoszonych. Nie mają zastosowania żadne inne przepisy MSZS!
 • Każda szkoła może wystawić dwie pary (szkoła może zgłosić również trzeci i czwarty  zespół rezerwowy, który zostanie dokooptowany do turnieju w przypadku wolnych miejsc – decydować będzie kolejność zgłoszeń).
 • System rozgrywek oraz punktacja w setach – w zależności od ilości zespołów (nie mniej niż 2 spotkania dla każdego zespołu).
 • Zespoły będą rozstawione (rozlosowane) przez Organizatora z uwzględnieniem zajętych miejsc w ubiegłym roku. Przydział zespołów do grup zostanie podany na stronie wychowaniefizyczne.pl najpóźniej do 04.06.2019
 • Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do gry w koszulkach sponsorów turnieju.

Nauczyciele:

 • Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach: mężczyźni, junior starszy (mężczyźni +40)  i miksty.
 • W kategorii junior starszy +40 każdy z zawodników musi mieć min. 40 lat. Zawodnik w wieku powyżej 40 lat może grać wyłącznie w jednej kategorii mężczyzn (może również występować w mikstach)
 • Miksty rozgrywane będą w kategorii open
 • W  turnieju mogą startować wyłącznie nauczyciele wychowania fizycznego (w wyjątkowych przypadkach jeden z zawodników może być nauczycielem innego przedmiotu).
 • Para zawodników może  być z różnych szkół i różnych miejscowości.
 • System rozgrywania spotkań zostanie tak skonstruowany, aby umożliwić zawodnikom równoległy udział w meczach wyłącznie w dwóch kategoriach (mężczyźni lub mężczyźni +40 i miksty). System rozgrywek oraz punktacja w setach – w zależności od ilości zespołów (nie mniej niż 3 spotkania dla każdego zespołu).
 • W zawodach mogą startować czynni zawodnicy, muszą jednak pamiętać o tym, że turniej ma przede wszystkim charakter rekreacyjno-integracyjny.
 • Zespoły będą rozstawione (rozlosowane) przez Organizatora z uwzględnieniem zajętych miejsc w ubiegłym roku. Przydział zespołów do grup zostanie podany na stronie wychowaniefizyczne.pl najpóźniej do 04.06.2019
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 • Zawodnik przed rozpoczęciem turnieju musi wypełnić oświadczenie dotyczące ubezpieczenia, stanu zdrowia i RODO. 
 • Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do gry w koszulkach sponsorów turnieju.

Przepisy gry:

 • Zawodnik może wykonać zagrywkę wyłącznie na połowę boiska, na którym stoi zawodnik (nie ma znaczenia gdzie znajduje się zawodniczka), chyba, że przed meczem zawodniczka stwierdzi, że nie chce korzystać z tego przywileju. Zawodniczka może zagrywać na dowolną część boiska.  W przypadku wykonania zagrywki przez zawodnika na połowę, na której nie było zawodnika to akcja zostaje przerwana, a następnie: W pierwszej sytuacji w meczu – powtórzenie zagrywki, W drugiej i następnych – punkt dla zespołu przyjmującego,
 • W przypadku silnego ataku przez zawodnika w kierunku zawodniczki sędzia uznaje to za zachowanie niewłaściwe i stosuje sankcje zgodnie Oficjalnymi Przepisami Gry.
 • nie ma przerw technicznych,
 • nie obowiązują procedury
 • pozostałe zasady gry zgodne z oficjalnymi przepisami siatkówki plażowej

Nagrody:

 • Medale dla zespołów, które zajmą miejsca I-III w swoich kategoriach.
 • Indywidualne nagrody specjalne (kategorie zostaną podane przed turniejem)

Zapisy:

Uczniowie:

 • Uczniowie nie płacą wpisowego.
 • Zgłoszenia szkół przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 24 maja 2019 (piątek) na adres:w.ulatowski@wychowaniefizyczne.pl   Nauczyciel zgłaszający zespół jest odpowiedzialny (pod groźbą dyskwalifikacji drużyny) za sprawdzenie czy reprezentujący szkołę uczniowie nie byli zgłoszeni przez klub do rozgrywek ŁZPS (PZPS) w sezonie 2018/2019.

Nauczyciele:

 • Wpisowe wynosi 55  od osoby  (jeżeli zawodnik występuje w dwóch kategoriach, wpisowe wpłaca tylko raz).
 • Nauczyciele otrzymują jedną koszulkę treningową sponsora oraz jedną koszulkę specjalną do gry!!!
 • Dla chętnych istnieje możliwość zarezerwowania noclegu z piątku na sobotę i/lub z soboty na niedzielę. Koszt jednego noclegu 40 zł od osoby.
 • W razie wycofania się zespołu z zawodów wpisowe oraz wpłata za nocleg nie podlega zwrotowi. 
 • Wstępne zapisy przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 21 maja 2019 (wtorek) telefonicznie - 604657990 lub mailem w.ulatowski@wychowaniefizyczne.pl
 • Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty do dnia 24 maja 2019 (wpisowego i ewentualnie noclegu) osobiście lub na niżej podane konto.
 • Przesyłając zgłoszenie proszę koniecznie podać:
  -   Imię i nazwisko zawodników zespołu
  -   Nazwy szkół w których pracują.
  - Kategorię (w przypadku zgłoszenia większej ilości osób proszę dokładnie napisać ilość zespołów w danej kategorii
 • - Kontakt telefoniczny!
 • Rozmiar koszulki (damskie M, L, XL, męskie L, XL, XXL) oraz numer (1,2) po uzgodnieniu z partnerem

Wpłaty należy dokonać na konto: 
Wojciech Ulatowski 40 1140 2004 0000 3902 4569 4964

Kontakt:

Przepisy końcowe:

 • We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator Zawodów
 • Dojazd uczestników na koszt własny.
 • Organizator zobowiązuje zespoły do dokonania ubezpieczenia, we własnym zakresie.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 Patronat honorowy

Roman Patora
Rektor SAN w Łodzi
Janusz Moos
dyrektor ŁCDNiKP
Alicja Wojciechowska
dyrektor XXV LO w Łodzi
Teresa Libiszewska-Gozdan
Maciej Matczak
doradca metodyczny ŁCDNiKP 
 

 Organizatorzy

 XLVII LO w Łodzi


XXV LO w Łodzi

Portal nauczycieli WF
 
 
Społeczna Akademia Nauk
w Łodzi
 
 
 
Łódzki TKKF
 

 Sponsorzy

 

 Patronat medialny

 
 
Serwis Strefa Siatkówki
 
Telewizja Toya
 
Portal Plaster Łódzki
 
Portal nauczycieli WF
 

 Koordynatorzy

 
Krzysztof Świta
XXV LO w Łodzi
Wojciech Ulatowski
XLVII LO w Łodzi
Grzegorz Nowacki
SAN w Łodzi
 
 
 
 
Prosz? czeka? ?aduje dane...