Najlepszy striker
IMIĘ  NAZWISKO SZKOŁA TURNIEJ 1 TURNIEJ 2 TURNIEJ 3 TURNIEJ 4 TURNIEJ 5 TURNIEJ 6 TURNIEJ 7 SUMA
Krzysztof  Darnowski GIM 19 - 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 - - 1 2 3 1 35
Aneta Dzieciuch GIM 6 - 1 - - - 2 1 1 3 5 - 2 - 2 2 1 1 1 - 1 2 26
Piotr  Weder GIM 44 1 2 2 - 2 3 - 3 - - - - - - - - 1 2 2 1 1 22
Maciej Paszkowski GIM 19 1 - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 2 3 2 1 2 1 3 21
Anna Nowakowska GIM 2 - 2 - - 2 - 3 2 - - - - 2 2 1 - - - 2 - 2 18
Marek  Sosnowski ZSS nr 7 - - - 2 1 - 3 - - - 1 5 - 4 - - - - 1 - - 17
Tomasz Jabłoński VI LO 2 - 1 1 1 - 1 - 3 - 1 - 1 2 1 2 - - - - 1 17
Grzegorz Hećman Gastronomik - - - 3 1 - - - - 2 - 1 1 1 2 - - - - - - 11
Magdalena Derlecka GIM 19 - - 1 1 1 1 - - - - 1 - - 3 1 - - - 1 - 1 11
Boguś Just XXXI LO 2 - 2 - - - 1 1 - - - - - - - 2 2 - - - - 10
Tomasz Gapiński Gastronomik 1 2 1 - - 2 - - - - 1 2 - - - - - - - - - 9
Krzysztof  Marciniak GIM 2 - 2 - - 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - 7
Aneta Jabłońska IX LO 1 - - - - - 1 - 1 - - 2 1 1 - - - - - - - 7
Piotr Górski GIM 2 - - 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Iwona Jarosz GIM 2 - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - - 2 1 - - - - 6
Marcin Kaźmierczak GIM 44 1 - 1 - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - 5
Magdalena Gapińska 1 - 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 5
Agnieszka  Weder UM - - - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 5
Iwona Kaźmierczak GIM 2 - - - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - - - - 1 - - 5
Jakub Głuszak Gastronomik - - - - - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 4
Wioletta Kosmalska SP 64 - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Aleksandra Małolepsza ZSO nr 2 - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 3
Ewelina Janicka GIM 19 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2
Agnieszka  Malewska GIM 32 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2
Katarzyna Walendzik GIM 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1