Programy nauczania

zgodne z nową podstawą programową

dla klas IV-VI szkoły podstawowej

oraz szkół ponadgimnazjalnych różnego typu.

Polecamy najnowsze poradniki metodyczne do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI oraz Szkoły Ponadgimnazjalne – IV Etap Edukacji autorstwa Urszuli Kierczak. Poradniki oparte są na nowej podstawie programowej, zawierają program nauczania, przykładowy plan nauczania oraz propozycję tematyki lekcji.

 Opinia portalu wychowaniefizyczne.pl*

     To dobrze, że powstały kolejne autorstwa Pani Urszuli Kierczak programy nauczania, z uwzględnieniem nowej podstawy programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej i klas IV-VI szkoły podstawowej. Już sam tytuł: KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ – ZDROWIE SPORT REKREACJA, zachęca by tę pozycję wziąć do ręki i zapoznać się z jej zawartością.
      Prawdą jest, że każdy nauczyciel powinien i może być autorem własnych przemyśleń, czyli autorem programu własnego, ale również każdy nauczyciel może gotowy program zaadoptować do możliwości bazowych w jakich pracuje, do zainteresowań, możliwości i potrzeb ucznia mając na względzie jego stan zdrowia. I taka możliwość daje nam  niniejsza publikacja. Autorka bowiem daje przyzwolenie na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz sposobów sprawdzania i oceniania ucznia. To duża furtka w jakiej może poruszać się każdy nauczyciel. Jedyny warunek jaki muszą spełnić nauczyciele, to program musi być realizowany w zgodzie z podstawa programową.
       Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, co uczeń o przeciętnych uzdolnieniach ma umieć po zakończeniu każdego etapu kształcenia. Należy pamiętać, że zgodnie z podstawą programową wychowanie fizyczne  pełni  ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Z tego względu dobrze byłoby pamiętać, że przekazywanie informacji i rozwijanie umiejętności niezbędnych, aby uczeń mógł sprostać wymaganiom szczegółowym jest ważnym, ale nie jedynym skutkiem udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego.
     Jesteśmy przekonani, że zaproponowane programy oraz poradniki dobrze posłużą nauczycielom i pomogą im odnaleźć się w realiach nowej podstawy programowej.


* - Teresa Libiszewska-Gozdan – doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego i Wojciech Ulatowski – redaktor naczelny portalu wychowaniefizyczne.pl

    

 Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI
II ETAP EDUKACYJNY.

Poradnik metodyczny.

  

 Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE.
IV ETAP EDUKACYJNY

Poradnik metodyczny.

Prosz? czeka? ?aduje dane...