Nr 247 - Blok w siatkówce
Data publikacji: 21.03.2010

Szybka informacja nr 274 z dnia 2010-03-16

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI
Blok w Piłce Siatkowej - techniczny element  o podwójnym  znaczeniu

Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego
Autor: Maciej Matczak 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli  wychowania  fizycznego  do  udziału w zajęciach warsztatowych, podczas których zaprezentowane zostaną możliwości łączenia ćwiczeń kształtujących umiejętności technicznych w siatkówce.
Spotkanie poprowadzi Maciej Matczak nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 39 - doradca metodyczny wychowania fizycznego.
Cele zajęć:
  • kształtowanie podstawowych umiejętności technicznych z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin sportowych,
  • prezentacja „uniwersalnych” ćwiczeń kształtujących podstawowe elementy techniki bloku pojedynczego, podwójnego i potrójnego,
  • przedstawienie sposobów wdrażania uczniów do aktywności w czasie zajęć,
  • zainspirowanie   uczestników  do  kreatywnego   wykorzystania   prezentowanych  rozwiązań w  pracy  z  uczniami.
Spotkanie odbędzie się 08. 04. 2010 w godzinach 14.00 – 15.30  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Czernika 1/3 
            
Koszt uczestnictwa 3 zł. Konieczny strój sportowy.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 5 kwietnia 2010r.

Zapraszamy!

Opracował: Maciej Matczak

- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...