Nr 207 - Warsztaty na lodowisku
Data publikacji: 13.01.2010

Szybka informacja nr 207 z dnia 2010-01-11

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Wykorzystanie lodowisk otwartych w lekcji wychowania fizycznego

Adresowany do : Nauczyciele wychowania fizycznego
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan
 
 
W ramach realizacji projektu edukacyjnego Kształtowanie  postaw aktywnych, samodzielnych i świadomych - szanse i możliwości organizowania zajęć z wychowania fizycznego do  wyboru, zapraszamy nauczycieli do udziału w warsztatach na lodowisku otwartym dnia 9 lutego 2010 - Widzewska Górka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul Czernika 1/3 w godz. 13.00 - 16.00. Początek zajęć  w sali multimedialnej ZSO nr 8.
          Dzięki uprzejmości Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi Pana Dariusza Gałązki możemy zorganizować dla nauczycieli zajęcia na lodowisku otwartym.
Program  zajęć: 
Zajęcia teoretyczne
  • historia łyżwiarstwa,
  • uwarunkowania prawne zajęć na lodowisku, bezpieczeństwo,
  • wykorzystanie lodowisk  otwartych w zajęciach wychowania fizycznego. 

Zajęcia praktyczne

  • przygotowanie do zajęć na lodowisku,
  • bezpieczeństwo ćwiczących,
  • ćwiczenia oswajające z lodowiskiem,
  • podstawowe techniki poruszania się na lodzie,
  • gry i zabawy do wykorzystania w zajęciach z dziećmi i młodzieżą.

Organizatorem warsztatów  jest  Teresa Libiszewska-Gozdan i Maciej Matczak –  doradcy metodyczni wychowania fizycznego we współpracy z Panem Wojciechem Ulatowskim  nauczycielem  XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, który jest koordynatorem przedsięwzięcia. Ponadto zajęcia prowadzić będą nauczyciele: Monika Boruch – XXIVLO, Kamila Nobis - ZSP nr 4, Grzegorz Nowacki i Piotr Grabia XII LO.
Łyżwy będzie można wypożyczyć na miejscu, ale w miarę możliwości prosimy o  przyniesienie własnego sprzętu.
Koszt 4 zł.- płatne przed zajęciami. Uczestnicy otrzymają  potwierdzenie udziału w zajęciach i ciepły napój.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 2.02. 2010 r.


Zapraszamy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...