Nr 65 - Konferencja dla młodych nauczycieli
Data publikacji: 30.09.2009

Szybka informacja nr 65 z dnia 2009-09-21

 Konsultacja grupowa
Warsztat pracy  młodego nauczyciela wychowania fizycznego - pozytywna adaptacja do zadań i wyzwań w pierwszym roku pracy

Adresowany do : Nauczyciele łódzkich szkół ponadgimnazjalnych
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan
 
 
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych ze stażem zawodowym  0-1,   na spotkanie z doradcą metodycznym, które odbędzie się w dniu 21 października  2009r.  o  godz.14.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3 s.nr17.
Tematyka spotkania obejmować będzie następujące zagadnienia:
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie  na początku drogi zawodowej nauczyciela,
  • bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela,
  • organizacja pracy Zespołu młodych nauczycieli,
  • opracowywanie scenariuszy lekcji i monitorowanie procesu ich wdrażania,
  • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli stażystów poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć,
  • umiejętność samodzielnego przygotowywania lekcji i prowadzenia ich w ramach modelowych zajęć edukacyjnych.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /każda osoba wypełnia jedną kartę/   i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 14.10. 2009 r. 

Zapraszamy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...