Nr 24 - Konferencja dla n-li szkół ponadgim
Data publikacji: 08.09.2009

Szybka informacja nr 24 z dnia 2009-09-07

 KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Adresowany do : Nauczyciele łódzkich szkół ponadgimnazjalnych
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan
 
 
    Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół  ponadgimnazjalnych na konferencję Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2009/2010, która odbędzie się 30 września 2009 roku (środa) w godz. 14.00-17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3. 
W programie konferencji:
  • diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa  zawodowego,
  • zapoznanie nauczycieli z ofertą warsztatów i kursów proponowanych przez ŁCDNiKP w roku szkolnym 2009/2010,
  • powołanie zespołów metodycznych w celu realizacji  zaplanowanych na bieżący  rok projektów edukacyjnych, w tym projekt  „Rzepa”,
  • omówienie podstawy programowej, aktualizacja przepisów prawnych obowiązujących nauczycieli wychowania fizycznego.    

Zapraszamy do współpracy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (dla każdej osoby oddzielna karta) i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia   25.09.2009 r.

Zapraszamy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...