Nr 321 - VI edycja konkursu dla nauczycieli
Data publikacji: 23.04.2009

Szybka informacja nr 321 z dnia 2009-04-20

 KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Dobre praktyki edukacyjne - VI edycja konkursu
 

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan
 

To już VI edycja konkursu dla nauczycieli wychowania fizycznego, który zostanie rozstrzygnięty podczas konferencji w dniu 20 maja 2009 r. w godz.11.00 - 15.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.
     Wyłonieni w eliminacjach nauczyciele: Pani Aleksandra Kuśmirek - nauczyciel Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Pan Michał Dębowski - nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 3, i Pan Jacek Głogowski – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 15, zaprezentują ciekawe rozwiązania metodyczne i organizacyjne w pracy z uczniem na lekcji wychowania fizycznego:
  • czas trwania prezentacji – 30 minut (część właściwa - główna  lekcji),
  • plan metodyczny zajęć opisany w całości (w materiałach metodycznych). 

Konferencję urozmaicą występy łódzkich szkolnych zespołów: Szkół Podstawowych nr 34, 41, 58, Publicznego Gimnazjum nr 29 i XLVII Liceum Ogólnokształcącego – finalistów konkursu „Ruch i Muzyka - 2009”. Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 zaprezentują zaprojektowane i uszyte przez siebie modne stroje.
Organizatorem konferencji są doradcy metodyczni wychowania fizycznego z Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej.
Podczas spotkania będzie można zakupić publikacje metodyczne wydane przez ŁCDNiKP.
Koszt uczestnictwa – 7 zł - płatne przed spotkaniem.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i mamy nadzieję, że przynajmniej jeden nauczyciel z każdej szkoły zaszczyci nas swoją obecnością. 
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia załączonej na odwrocie i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 11.05.2009 r.

Zapraszamy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

 

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...