Nr 254 - Gimnastyka na lekcji WF
Data publikacji: 12.02.2009

Szybka informacja nr 254 z dnia 2009-02-12

 WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Znaczenie lekcji gimnastycznych w wychowaniu fizycznym

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan
 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych  do udziału w  warsztatach, które odbędą się dnia 25 marca 2009r. godz.15.30 – 18.00 (środa) w XX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ul. Obywatelska 57.
Tematyka zajęć obejmować będzie następujące zagadnienia :
  • rozgrzewka gimnastyczna - jako podstawa przygotowania organizmu do wykonywania elementów gimnastycznych,
  • prezentacja wybranych elementów gimnastycznych (ze zwróceniem uwagi na: poprawną technikę, często występujące błędy, pomoc, asekurację i samoasekurację),
  • omówienie metodyki nauczania prezentowanych elementów  gimnastycznych,
  • zachowanie zasad bezpieczeństwa,
  • stretching – prezentacja ćwiczeń rozciągających na wybrane grupy mięśniowe.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma płytę z prezentacją multimedialną.
Organizatorem spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zajęcia praktyczne prowadzić będą nauczyciele wychowania fizycznego XX Liceum Ogólnokształcącego, Panie Małgorzata Thiele i Małgorzata Rochala.
Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy.
Koszt 5 zł – płatne na początku zajęć.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu  poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 20.03.2009 r.

Zapraszamy do współpracy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...