Nr 187 - Konferencja - nowa podstawa programo
Data publikacji: 02.01.2009

Szybka informacja nr 187 z dnia 2008-12-02

 KONFERENCJA
 Organizacja zajęć w roku szkolnym 2009/2010
 w świetle projektu nowej podstawy programowej

Adresowany do : Nauczyciele wychowania fizycznego gimnazjów
Autor : Maciej Matczak
 
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach na konferencję, która odbędzie się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, sala 310, dnia 12.01.2009r. w godz. 14.30 – 16.30.
Ze względu na rangę tematyki spotkania i jej znaczenie dla doskonalenia procesu dydaktyczno- wychowawczego prosimy Dyrektorów o wytypowanie na konferencję przynajmniej jednego przedstawiciela  placówki. Wskazana jest obecność liderów zespołów przedmiotowych oraz nauczycieli z  krótkim stażem pracy.
W programie spotkania:
• prezentacja projektu nowej podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego - wychowanie fizyczne,
• omówienie organizacji pracy zespołów fakultatywno –zadaniowych,
• dyskusja,
• diagnoza potrzeb.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wypełnienie załączonej Karty Zgłoszenia i przesłanie jej pocztą lub faksem na adres Łódzkiego Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego do dnia 08.01.2009 roku.

Serdecznie Zapraszamy  ! 

Opracował: Maciej Matczak
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...