Nr 200 - Przygotowanie do konferencji - Dobre
Data publikacji: 17.12.2008

Szybka informacja nr 200 z dnia 2008-12-15

 DOBRE PRAKTYKI  EDUKACYJNE  NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Przygotowanie do konferencji

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan
 
NOWATORSTWO PEDAGOGICZNE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM to dotychczasowy tytuł konferencji dla nauczycieli, który zmieniamy na DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNE. W bieżącym roku szkolnym planujemy już szóstą edycję KONKURSU dla nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów kształcenia. Zapraszamy chętnych nauczycieli do zaprezentowania ciekawych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w pracy z uczniami na lekcjach wychowania fizycznego.
Proponujemy:
• czas trwania prezentacji – 30 minut ( część właściwa - główna  lekcji),
• plan metodyczny zajęć opisany w całości (do publikacji).
Termin nadsyłania zgłoszeń – w formie propozycji planu metodycznego  lekcji do 13 lutego 2009 r. Powiadomienie dyrektora szkoły o zakwalifikowaniu się  nauczyciela do ścisłego finału  do 28 lutego 2009 r.
Organizatorem konferencji jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej (doradcy metodyczni wychowania fizycznego).
Wstępny termin konferencji zaplanowany na 20 maja 2009r.
W kwietniu ukaże się  Szybka Informacja dotycząca uczestnictwa nauczycieli w konferencji.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia załączonej na odwrocie i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 13.02.2009 r.

Zapraszamy do współpracy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...