Nr 198 - Konsultacje dla n-li kontraktowych
Data publikacji: 17.12.2008

Szybka informacja nr 198 z dnia 2008-12-15

KONSULTACJA GRUPOWA
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan
 
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konsultacji, która odbędzie się dnia 14 stycznia  2009 roku w godz. 14.30 – 17.30  -  I  termin (II termin spotkania do uzgodnienia) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.
Tematyka:
• zmiany w procedurze awansu,
• planowanie i realizacja zadań w okresie stażu,
• wymagania niezbędne do uzyskania awansu nauczyciela mianowanego.
Organizatorem spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu  poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia załączonej na odwrocie i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 10 stycznia 2009 r.

Zapraszamy do współpracy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...