Nr 176 - Spotkanie zespołów metodycznych
Data publikacji: 26.11.2008
Szybka informacja nr 176 z dnia 2008-11-24
SPOTKANIE ZESPOŁÓW METODYCZNYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan
 
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2008 roku /środa/  o godz. 15.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.
Szczególnie serdecznie zapraszamy nauczycieli: p. I. Makowską, p. W. Ulatowskiego, p. R. Kunikowską, p. J. Spyrę, p .B. Justa, p. A. Kuśmirek, p. I. Woźniak i wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi z innymi nauczycielami oraz tych, którzy zadeklarowali swoją współpracę podczas październikowej konferencji metodycznej. Omawiane  wówczas były projekty edukacyjne: 
• Dobre praktyki edukacyjne  w wychowaniu fizycznym i prozdrowotnym,
• Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej.
Organizatorem spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu  poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 12 grudnia 2008 r.

Zapraszamy do współpracy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...