Nr 175 - Warsztaty dla nauczycieli mianowanyc
Data publikacji: 26.11.2008
Szybka informacja nr 175 z dnia 2008-11-24
NAUCZYCIEL MIANOWANY PRZED KOLEJNYM AWANSEM ZAWODOWYM

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan


 
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach, które odbędą się dnia 12 grudnia 2008 roku /piątek/  w godz. 14.30 – 17.30 - I termin (II termin spotkania do uzgodnienia podczas spotkania) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.
Tematyka warsztatów:
• zmiany w procedurze awansu,
• planowanie i realizacja zadań w okresie stażu,
• wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Organizatorem spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Koszt 10  zł – płatne na początku zajęć.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu  poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 5 grudnia 2008 r.

Zapraszamy do współpracy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...