Nr 132 - Warsztaty dla opiekunów stażu
Data publikacji: 06.11.2008
Szybka informacja nr 132 z dnia 2008-10-27
WARSZTATY OPIEKUN STAŻU - ZADANIA I OBOWIĄZKI

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i innych przedmiotów, szkół ponadgimnazjalnych  do udziału w  warsztatach, które odbędą się dnia 19 listopada /środa/ 2008 roku w godz. 14.30 – 18.30 - I termin (II termin spotkania do uzgodnienia) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.
Pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z pełnieniem funkcji opiekuna stażu.
Tematyka warsztatów:
• Procedura opieki nad nauczycielem stażystą:
- pomoc w planowaniu i realizacji zadań,
- opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
• Dokumentowanie pracy opiekuna stażu.
Organizatorem spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Koszt 10 zł – płatne na początku zajęć.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu  poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia załączonej na odwrocie  i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 15 listopada 2008 r.

Zapraszamy do współpracy!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...