Nr 11 - Warsztaty - Gra w kręgle
Data publikacji: 02.09.2008
Szybka informacja nr 11 z dnia 2008-09-01
MODELOWE WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Gra rekreacyjna w kręgle

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów kształcenia do udziału w warsztatach dnia 24 września/środa/ 2008 roku w godz. 13.30 – 15.30 w Kręgielni „Grakula” zlokalizowanej w kompleksie Handlowo-Rozrywkowym Manufaktura w Łodzi, ul. Karskiego 5 (wolno stojący budynek w Rynku).
Program warsztatów:
• zasady bezpieczeństwa podczas gry w kręgle,
• wzbogacenie oferty zajęć rekreacyjnych w ramach lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych,
• praktyczne wykorzystanie gry w kręgle - przepisy.
Organizatorem warsztatów jest Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Dyrektorem Kręgielni Panem Michałem Chrzanowskim oraz Panem Wojciechem Ulatowskim - nauczycielem XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
Koszt warsztatów – 4 zł. płatne na początku zajęć.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 18 września 2008 r.
Uwaga ! na kręgielni obowiązuje gra wyłącznie w specjalistycznym obuwiu wypożyczanym bezpłatnie na miejscu i dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą skarpet bawełnianych lub frotte /nie można korzystać z obuwia bosymi nogami/. Chętni nauczyciele po zajęciach będą mogli dodatkowo za niewielką odpłatnością pozostać na obiekcie kręgielni w celu kontynuowania zainspirowanych przez prowadzących ćwiczeń.
Liczba miejsc ograniczona do 60 - wg kolejności zgłoszeń.
Proszę koniecznie na karcie zgłoszenia podać telefon kontaktowy.

Zapraszamy!!!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...