Warsztaty - Awans zawod. n-la kontr. i mian.
Data publikacji: 23.04.2008
Szybka informacja nr 301    z dnia 2008-03-17
WARSZTATY METODYCZNE
Nauczyciel kontraktowy i mianowany
przed kolejnym awansem zawodowym

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan

    Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych awansem zawodowym na warsztaty, które odbędą się 7 maja 2008 r. o godz. 14.00 - 17.00  dla nauczycieli mianowanych,  a 14 maja 2008 r. o godz.14.00 - 17.00 dla nauczycieli  kontraktowych  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.               

Tematyka warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • interpretację przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem zmian z dnia 14 listopada 2007 r.,
  • dokumentowanie działań realizowanych w okresie odbywania stażu,
  • omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Koszt uczestnictwa 4 zł. płatne przed zajęciami. Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w zajęciach poprzez wypełnienie karty zgłoszenia załączonej na odwrocie  i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 30 kwietnia 2008 r. - mianowani, do dnia 9 maja 2008 r.- kontraktowi.

Zapraszamy!!!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...