Konferencja - nowatorstwo pedagogiczne w WF
Data publikacji: 21.03.2008
Szybka informacja nr 301    z dnia 2008-03-17
KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów kształcenia na konferencję metodyczną, która odbędzie się 25 kwietnia 2008 roku w godz. 10.45 - 15.00 (piątek) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3 (sala gimnastyczna).

Plan konferencji:

  1.  Prezentacja lekcji finałowych i rozstrzygnięcie V edycji Konkursu NOWATORSTWO PEDAGOGICZNE W WYCHOWANIU FIZYCZNYM – dobre praktyki nauczycieli, którego celem jest: wyeksponowanie znaczenia edukacji fizycznej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prospołecznych dzieci i młodzieży oraz promowanie osiągnięć nauczycieli w łódzkim środowisku edukacyjnym.
  2. Podsumowanie projektu Rzepa za rok szkolny 2007/2008.
  3. Nagroda publiczności – wybór najlepszej lekcji przez uczestników konferencji.
  4. Pokaz najlepszych zespołów tanecznych wyłonionych podczas Gimnazjady 2007/2008 w konkursie„RUCH I MUZYKA”.

Organizatorem konferencji jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej (doradcy metodyczni wychowania fizycznego).
Pragniemy podkreślić, że Honorowy Patronat nad całym przedsięwzięciem objęli: Łódzki Kurator Oświaty i Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, za co serdeczne dziękujemy.
Koszt – 6zł. (w tym materiały metodyczne), płatne na początku zajęć. 
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia załączonej na odwrocie  i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 14 kwietnia 2008 r.

Zapraszamy!!!

Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

 

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...