Warsztaty metodyczne - Prawo a I pomoc
Data publikacji: 25.02.2008
Szybka informacja nr 275    z dnia 2008-02-25
WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Prawne uwarunkowania udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Adresowany do : Wszyscy zainteresowani
Autor : Teresa Libiszewska–Gozdan

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na warsztaty metodyczne organizowane w ramach projektu edukacyjnego Co musisz wiedzieć i umieć zanim udzielisz pomocy w razie nagłego zachorowania lub wypadku?, które odbędą się 13 marca 2008 roku o godz 14.00 w Zespole Szkół  Ogólnokształcących  Nr 8 w  Łodzi, ul. Czernika 1/3.
Tematyka spotkania dotyczyć będzie :
o wypadków na lekcjach wychowania fizycznego,
o  uwarunkowań prawnych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
o obowiązkowego  wyposażenia apteczki,
o zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Organizatorem warsztatów jest doradca metodyczny wychowania fizycznego ŁCDNiKP - Teresa Libiszewska-Gozdan, zajęcia przeprowadzą nauczyciele realizujący projekt: I. Makowska, P.Płaczek, D. Podkowska, M. Idczak . D. Karło i M. Starosta.
Koszt – 4 zł., płatne na początku zajęć. 
Z uwagi na ważną problematykę dotyczącą odpowiedzialnej pracy nauczyciela wychowania fizycznego  serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w zajęciach poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia załączonej na odwrocie   i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 7 marca 2008 r.

Zapraszamy do współpracy !!!


Opracowała: Teresa Libiszewska–Gozdan
- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia

PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...