Nr 207 - Konsultacja - Ocena ucznia
Data publikacji: 22.03.2016

szybka informacja z dnia 2016-03-21

Konsultacja grupowa
dla nauczycieli wychowania fizycznego
Ocena ucznia z wychowania fizycznego w świetle podstawy programowej

 
Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Autor: Teresa Libiszewska-Gozdan

W zgodzie z realizacją projektu edukacyjnego  Planowanie - wdrażanie  - ewaluacja w  wychowaniu fizycznym  w szkole ponadgimnazjalnej  zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spotkanie, które odbędzie się dnia 06.04.2016 (środa) godz. 13.30-15.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Czernika 1/3 (sala multimedialna).

Udział w warsztatach umożliwi:
  • uwzględnienie zróżnicowanego poziomu sprawności fizycznej  i umiejętności ucznia,
  • wdrażanie do systematycznego oceniania we wszystkich blokach tematycznych programu wychowania fizycznego,
  • dyskusję nad własnym przemyśleniami w odniesieniu do przejrzystego oceniania ucznia,
  • ustalenie wniosków i kryteriów niezbędnych do oceniania.
Organizatorem spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan – doradca ŁCDNiKP

Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa w konsultacji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla każdego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 do dnia 01.04.2016 r. Informację potwierdzającą chęć uczestnictwa (bez wypełnionej karty) można też przesłać na email:eridan8@op.pl do Teresy Libiszewskiej-Gozdan.


Zapraszamy!

Opracowała: Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia
PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...