Nr 150 - Konsultacja awans zawodowy
Data publikacji: 06.11.2014

szybka informacja z dnia 2014-11-03

Konsultacja grupowa
dla nauczycieli wychowania fizycznego
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I MIANOWANEGO

 
Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Autor: Teresa Libiszewska-Gozdan

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie  „ Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku”.
Termin spotkania:
  • dla nauczycieli mianowanych – 12 listopada 2014 o godz.14.00 (środa)
  • dla nauczycieli kontraktowych – 19 listopada 2014 o godz. 14.00 (środa)
Miejsce:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – (sala  multimedialna).

Program:
•    Uregulowania  prawne dotyczące awansu
•    Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
•    Wymagania na poszczególne stopnie awansu
•    Przebieg stażu - dokumentowanie realizacji zadań
•    Nauczyciel przed komisją egzaminacyjną (autoprezentacja ) i kwalifikacyjną

Organizatorem konsultacji jest Teresa Libiszewska–Gozdan – doradca metodyczny ŁCDNiKP.
Koszt usługi – 5 zł płatne przed zajęciami
Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa  w spotkaniu poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla każdego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  07.11.2014 r. (n-le mianowani) i do 14.11.2014 r. (n-le kontraktowi). Deklarację uczestnictwa można również zgłosić na e-mail: eridan8@op.pl  do Teresy Libiszewskiej – Gozdan. 
 
Zapraszamy!

Opracowała: Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia
PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...