Nr 58 - Konferencja dla nauczycieli WF
Data publikacji: 28.09.2014

szybka informacja z dnia 2014-09-22

KONFERENCJA
dla nauczycieli wychowania fizycznego
KIERUNKI PRACY NAUCZYCIELA W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

 
Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Autor: Teresa Libiszewska-Gozdan

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 10 października 2014 o godz.13.30 (piątek) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – ( sala multimedialna).

Program:

  • Organizacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego w roku szkolnym 2014/2015 w zgodzie z podstawą programową
  • Questing Quest jako przykład nowatorskich rozwiązań na wdrażanie edukacji przyrodniczej regionalnej i prozdrowotnej
  • Najważniejsze kierunki działalności ŁCDNiKP w roku szkolnym 2014/2015
  • Zespoły zadaniowe i metodyczne nauczycieli wychowania fizycznego
  • Sprawy organizacyjne
Organizatorem konferencji dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych jest Teresa Libiszewska Gozdan, a dla gimnazjów - Maciej Matczak – doradcy metodyczni ŁCDNiKP.
 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przyniesienie na zebranie Arkusza – dane nauczyciela
 
Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa  w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (osobno dla każdego nauczyciela) i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  03.10.2014 r. Zgłoszenie można również przesłać na e-mail: eridan8@op.pl  do Teresy Libiszewskiej – Gozdan.
 

 

Zapraszamy!

Opracowała: Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia
PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...