Nr 208 - Modelowe zajęcia - edukacja zdrowot
Data publikacji: 02.12.2013

szybka informacja z dnia 2013-11-25

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
dla nauczycieli wychowania fizycznego
JAK REALIZOWAĆ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ?

 
Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Autor: Teresa Libiszewska-Gozdan


Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 18 grudnia 2013 o godz.14.00 - 16.30 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 - / sala multimedialna/.

Celem spotkania jest zaprezentowanie kolejnych sposobów realizacji edukacji zdrowotnej w wychowaniu fizycznym w zgodzie z nową podstawą programową:
 
  • Reaguj na przemoc i formy aktywności ruchowej sprzyjające zachowaniu prawidłowej postawy - prezentacje multimedialne i przykłady scenariuszy do wykorzystania w lekcjach wychowania fizycznego.
Organizatorem spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan we współpracy z Wiolettą Śledź – nauczycielem Szkoły Podstawowej  nr 199 i Marcinem Śledziem – nauczycielem Publicznego Gimnazjum nr 26.

Koszt  – 3 zł. płatne przed zajęciami.

Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa  w zajęciach  poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla każdego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  13.12.2013 r.
Zgłoszenie można też przesłać pocztą elektroniczną: eridan8@op.pl


Zapraszamy!
Opracowała: Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia
PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...