Nr 33 - Konferencja dla nauczycieli
Data publikacji: 11.09.2013

szybka informacja z dnia 2013-09-09

KONFERENCJA
dla nauczycieli wychowania fizycznego
KIERUNKI PRACY NAUCZYCIELA W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

 
Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Autor: Teresa Libiszewska-GozdanZapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 26 września 2013 o godz.14.00 (czwartek) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 – (sala multimedialna).

Program:
•    Najważniejsze kierunki działalności ŁCDNiKP w roku szkolnym 2013/2014,
•    Wnioski dotyczące poprawy Sportu Powszechnego – odpowiedź Ministerstwa Sportu,
•    Podstawa programowa (w tym realizacja edukacji zdrowotnej),
•    Zespoły zadaniowe i metodyczne,
•    Zwolnienia uczniów z lekcji wychowania fizycznego,
•    Aktualizacja danych nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
•    Sprawy wniesione przez nauczycieli.
   
Organizatorem konferencji dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych jest Teresa Libiszewska – Gozdan, a dla szkół gimnazjalnych - Maciej Matczak – doradcy metodyczni ŁCDNiKP.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przyniesienie na zebranie arkusza – dane nauczyciela .
Uczestnicy otrzymają potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu.
Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa  w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla każdego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  21.09.2013 
Zgłoszenie można też przesłać na e-mail: eridan8@op.pl  do Teresy Libiszewskiej – Gozdan.


Zapraszamy!
Opracował: Maciej Matczak - doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia
PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...