Nr 309 - Warsztaty - Uczymy się zumby
Data publikacji: 26.04.2013

szybka informacja z dnia 2013-04-22

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego
 Sport i rekreacja do wyboru: Uczymy się zumbyJ

 
Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Autor: Teresa Libiszewska - Gozdan

W ramach projektu Samodzielne działanie i dokonywanie wyborów aktywności ruchowej,  zapraszamy nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na zajęcia warsztatowe, które odbędą się 15 maja 2013 o godz. 14.00 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

W programie:

•    Wprowadzenie – ogólna informacja na temat zumby - pozytywny aspekt treningu
•    Praktyczne  zajęcia – proste kroki taneczne,  kombinacje rytmów i ruchów
•    Podsumowanie
         
Organizatorem  spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan  – doradca metodyczny  ŁCDNiKP.
Zajęcia będzie prowadziła Pani Kamila Jackowska – instruktor  tańca.
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zaświadczenie. Prosimy o  zaopatrzenie się w wygodny  do tańca strój.
Koszt  – 7 zł. płatne przed zajęciami (opłata instruktora i koszt zaświadczenia)

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa  w spotkaniu poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla jednego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP do dnia 10.05.2013 r. Zgłoszenie można też przesłać pocztą elektroniczną: eridan8@op.pl  lub sms tel. 505012332.
UWAGA! Ci z państwa, którzy wcześniej zadeklarowali swój udział w zajęciach, nie muszą składać ponownej deklaracji.


Zapraszamy!
Opracowała: Teresa Libiszewska-Gozdan

- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia
PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...