Nr 283 - Warsztaty piłka siatkowa
Data publikacji: 25.03.2013

Szybka informacja z dnia 2013-03-25

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego
PIŁKA SIATKOWA OD A-Z

 
Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Autor: Teresa Libiszewska - Gozdan

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów  na dwa spotkania przybliżające piłkę siatkową „krok po kroku”, które odbędą się 10.04.2013 i 17.04.2013 o godz.14.00 (środy) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14. W informatorze miesięcznym ŁCDNiKP  błędnie została podana data kwietniowego spotkania.
 
W programie:
1.    Nauka i doskonalenie podstawowych elementów technicznych w piłce siatkowej:
•     Odbicia sposobem górnym i dolnym
•     Zagrywka sposobem dolnym i tenisowym
•     Przyjęcie, wystawa, atak
2.      Przepisy, zasady i technika gry

Organizatorem spotkania jest Teresa Libiszewska-Gozdan  we współpracy z Maciejem Matczakiem – doradcy  metodyczni  ŁCDNiKP. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele-trenerzy Panowie Michał Cichy i Bartosz Jabłoński - ZSO nr 1.
Prosimy o zmianę obuwia przed wejściem na salę gimnastyczną.
Koszt za dwa spotkania  – 10 zł. płatne przed pierwszymi zajęciami.
Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa  w zajęciach poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla jednego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  05.04.2013 r. Zgłoszenie można też przesłać pocztą elektroniczną: eridan8@op.pl 


Zapraszamy!
Opracowała: Teresa Libiszewska-Gozdan

- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia
PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...