Nr 240 - Konferencja - Edukacja zdrowotna
Data publikacji: 25.02.2013

Szybka informacja z dnia 2013-02-25

KONFERENCJA
dla nauczycieli wychowania fizycznego
JAK REALIZOWAĆ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ?

 
Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Autor: Teresa Libiszewska - Gozdan

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 13 marca 2013 w godz. 14.00 - 17.00 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 - (sala multimedialna).

Celem konferencji  jest zaprezentowanie  rozwiązań realizacji edukacji zdrowotnej w wychowaniu fizycznym w zgodzie z nową podstawą programową.

Program konferencji:
•    Analiza Rozporządzenia MEN dotyczącego  realizacji edukacji zdrowotnej,
•    Przykłady scenariuszy do wykorzystania w lekcjach wychowania fizycznego,
•    Sprawy różne.
    
Konferencję organizujemy na prośbę Państwa w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu realizacji jednego z wielu obszarów wychowania fizycznego w szkołach.

Organizatorami konferencji są: Teresa Libiszewska – Gozdan i Maciej Matczak ŁCDNiKP przy współpracy z Izabelą Waszczykowską, Anetą Nowakowską  nauczycielami ZSO nr 1 i Adrianą Muszyńską - nauczycielem Gimnazjum nr 36 w Łodzi.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu i materiały metodyczne.

Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa  w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (osobno dla każdego nauczyciela) i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  08.03.2013

Zgłoszenie można też przesłać pocztą elektroniczną : eridan8@op.pl

Zapraszamy!
Opracowała: Teresa Libiszewska-Gozdan

- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia
PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...