Nr 55 - Konsultacje dla młodych nauczycieli
Data publikacji: 01.10.2012

Szybka informacja z dnia 2012-10-01

 

KONSULTACJE GRUPOWE
dla nauczycieli wychowania fizycznego
ORGANIZOWANIE WARSZTATU PRACY MŁODEGO NAUCZYCIELA

 
Adresowany do: Nauczyciele wychowania fizycznego
Autor: Teresa Libiszewska - Gozdan

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum ze stażem 0-1 na spotkanie, które odbędzie się 24 października 2012 o godz. 14.00 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

Tematyka:
o    Umiejętność radzenia sobie na początku drogi zawodowej-dokumentowanie pracy,
o    Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela,
o    Organizacja pracy Zespołu Młodych  Nauczycieli,
o    Opracowywanie scenariuszy lekcji i monitorowanie procesu ich wdrażania.

Organizatorami spotkania są Teresa Libiszewska-Gozdan i Maciej Matczak – doradcy metodyczni ŁCDNiKP. 
 
Prosimy o  potwierdzenie swojego uczestnictwa  w spotkaniu poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia /osobno dla jednego nauczyciela/ i przesłanie jej faksem (042) 678 10 85 lub na adres ŁCDNiKP  do dnia  19.10.2012 r.


Zapraszamy!
Opracowała: Teresa Libiszewska-Gozdan

- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Karta zgłoszenia
PierwszyPoprzedniNastępnyOstatni
Prosz? czeka? ?aduje dane...