Wychowujemy MISTRZA w Łodzi.
 
Celem projektu jest skompletowanie w sekcji lekkoatletycznej AZS ŁódĹş, grupy miotaczy (kula, dysk, oszczep, młot/) i stworzenie optymalnych warunków do osiągnięcia przez członków tej grupy, mistrzostwa sportowego poprzez
  • profesjonalny trening ogólnorozwojowy i specjalistyczny z monitoringiem stanu zdrowia i wydolności przy uwzględnieniu okresów sensytywnych,
  • stworzenie odpowiedniej atmosfery w sekcji w oparciu o hasło: konkurujemy ze sobą, ale wiemy, że droga do mistrzostwa prowadzi przez współpracę w grupie,
  • możliwie maksymalny udział w wychowaniu młodych ludzi poprzez systematyczny monitoring wyników w nauce, przez żywy, wieloaspektowy kontakt z rodzicami i szkołą z uświadamianiem, że sport jest bardzo dobrą szkołą życia,
  • zadbanie o pozyskanie sponsorów dla wsparcia materialnego i organizacyjnego sekcji
Projekt skierowany jest do dziewcząt i chłopców w wieku 14-19 lat przejawiających predyspozycje fizyczne do lekkoatletycznych konkurencji rzutowych (nie wymagane umiejętności specjalistyczne)

Zgłoszenia:
  • E-mail: azslekkoatletyka@wp.pl – (imię i nazwisko ucznia oraz jego e-mail i telefon, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela wychowania fizycznego)
  • Test sprawnościowy – 01.03 i 08.03.2014 o godz. 11.00 w hali sportowej AZS ŁódĹş, ul. Lumumby 22/26

Istnieje możliwość zorganizowania krótkiego spotkania w szkole z uczniami, którzy wyrażają wstępny akces podjęcia treningów lekkoatletycznych.
 
Koordynator projektu – Wiesław Tobiasz AZS ŁódĹş - azslekkoatletyka@wp.pl
 
Rekomendacja – Teresa Libiszewska-Gozdan – doradca metodyczny wychowania fizycznego   ŁCDNiKP             

Proszę czekać ładuje dane...